top of page

הזמן עכשיו

  • מתן שירותי בדיקה כלכלית של הפרויקט

    1 שע'

    מחיר למשא ומתן
  • מתן שירותי תכנון והגשת בקשות לקבלת היתר בנייה, מתן אישור לשימוש חורג ב...

    1 שע'

    20,000 שקלים חדשים
bottom of page