top of page

הגשת בקשות להיתר בנייה/שימוש חורג

מתן שירותי תכנון והגשת בקשות לקבלת היתר בנייה, מתן אישור לשימוש חורג בנכס על ידי עורכי בקשה ראשיים

 • שע
 • 20,000 שקלים חדשים
 • חיפה|אחוזה

פרטי איש הקשר

 • חיפה, ישראל

  +972535455545

  mce.group1990@gmail.com

 • ויתקין יוסף 10, חיפה, ישראל

  +972535455545

  mce.group1990@gmail.com


bottom of page