top of page

כמה מילים עלינו

חברה כלכלית לפיתוח תיירות, ספורט ופנאי בע"מ ח.פ. 513604678 , נוסדה בשנת 2004 תחת שם חברת פ.א.פ. חב' בניין בע"מ ושינתה את שמה בינואר 2023 במטרה להרחיב מתן שירותים כחברה מקצועית לתיאום וניהול תכנון וביצוע, ניהול פרויקטים בתחומי בנייה ותשתיות, קידום פרויקטים יזמיים בתחומים עירונים שונים, ניהול נכסים, פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים של רשויות מקומיות.

Modern Apartment Block

ניהול תכנון וביצוע ברשויות

  • תכנון מפורט של שכונות

  • ניהול תכנון וביצוע של פרויקטים בתשתיות עירוניות

  • תכנון וניהול תכנון וביצוע של מבני ציבור ומבני חינוך

יזמות ועבודות קבלניות​

  • ניהול פרויקטים לבנייה פרטית

  • קידום פרויקטים תמ"א 38

  • עסקאות בתחום הנדל"ן

  • פעילות כלכלית בתחומי תיירות, ספורט ופנאי

תכנון עיר

  • תכנון וקידום תוכניות בניין עיר חדשות, תוכניות עיר מפורטות

  • תכנון חיזוק מבנים נגד רעידת אדמה כולל הריסה ובניה מחדש בהתאם להגדרות מת"א 38.

  • היתרי בנייה להקמת מבנים חדשים והרחבת מבנים קיימים

בין לקוחות החברה גופים פרטיים וציבוריים, עיריות ומועצות באזורי המרכז והצפון.

 

ברשימת הפרויקטים אחרונים שהיו בטיפול של החברה בשנים אחרונות וביניהם ניהול ביצוע ופיקוח צמוד עבור מספר פרויקטים בפיתוח תשתיות, הסדרת והרחבת כבישים וצמתים בעיריית רמת השרון ומועצה כפר הירוק בהשתתפות כספית של משרד התחבורה, פרויקט שיקום נזקי השריפה בערי כרמל עבור מועצה דאלית אל כרמל בפיקוח עליון ומימון כללי ממשרד לאיכות הסביבה, פרויקטים פרטיים בתחום פיתוח ותשתיות ליזמים פרטים.

bottom of page